Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie wspiera koszaliński „Ekonom”

Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie wspierać będzie edukację uczniów koszalińskiego „Ekonoma”.

7 czerwca 2022 roku w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 w Koszalinie czyli popularnym „Ekonomem” oraz Lokalną Organizacją Turystyczną w Mielnie.

Zespół Szkół nr 1 reprezentował Dyrektor Szymon Konefał, Lokalną Organizację Turystyczną w Mielnie – Prezes Zarządu Bogusław Adamów i Wiceprezes Zarządu, Zastępca Burmistrza Mielna Dominik Gronet. W spotkaniu uczestniczył Przemysław Krzyżanowski – Zastępca Prezydenta Koszalina.

Celem porozumienia jest poszerzenie oferty szkoły o wiedzę i praktyczne umiejętności zawodowe w obszarze szeroko rozumianej turystyki. Współpraca obejmować będzie praktyki zawodowe, pokazy i wykłady na temat działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Informacji Turystycznej, organizację staży wakacyjnych, wsparcie rzeczowe i dydaktyczne.

Nawet najlepiej przekazana i przyswajana wiedza teoretyczna nie zastąpi przygotowania praktycznego. Nasz region, gdzie branża turystyczna jest dominującą gałęzią gospodarki potrzebuje dobrze przygotowanych kadr, które wpływają na standard bazy turystycznej, jakość usług i wizerunek gminy.