Warsztaty edukacyjne promujące kulturę i tradycje rybackie.

Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie w ramach realizacji operacji pn.  „Ryby – świat wokół nas. Cykl warsztatów edukacyjnych” zorganizowała prelekcje edukacyjne dla dzieci z 16 placówek oświatowych na terenie  gmin należących do Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, obejmujące tematykę kultury i tradycji związanych z rybołówstwem.

Dzieci zapoznały się z historią niewielkiej wsi rybackiej jaką są Chłopy, poznały na czym polega zawód rybaka, jak wyglądały przed wieloma laty i jak wyglądają obecnie łodzie rybackie oraz jak przygotowuje się sieci i łodzie do wypłynięcia na połowy.

Podczas spotkań uczestnicy na pluszowych modelach rozpoznawali ryby żyjące w Morzu Bałtyckim, opowiadali jak ryby wpływają na nasze zdrowie, jakie znają rybne potrawy, a na zakończenie każdego spotkania odbywał się konkurs rysunkowy z rybą w roli głównej. Młodzi wędkarze otrzymali mapę „Wędkarstwo na obszarze Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej”.

Warsztaty prowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Osady
Nadmorskiej Chłopy „16 Południk” w Chłopach.

 

Operacja w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze z wyłączeniem projektów grantowych.