I Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej w Szczecinie

Wszystkich miłośników wypraw rowerowych zapraszamy w dniach 16 -17 lutego do siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie na I Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej –  prezentacje, spotkania, warsztaty, animacje oraz stoiska o tematyce rowerowej promujące atrakcje turystyczne Euroregionu Pomerania.

Program Polsko-Niemieckich Dni Turystyki Rowerowej 16-17.02.2024 Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (wejście od ul. Piłsudskiego 40 lub ul. Mazowieckiej 14) Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Program może jeszcze ulec zmianie.

https://rowery.wzp.pl/artykul/26/program-polsko-niemieckich-dni-turystyki-rowerowej

W ramach prezentacji na małej scenie rowerowe atuty gminy Mielno przedstawi Prezes LOT w Mielnie Bogusław Adamów.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej” współfinansowanego z Funduszu Małych Projektów (FMP) w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027.