Walne Zebranie Członków „Ekowspólnota” Lokalna Organizacja Turystyczna

Data: 22 października 2019 r.
Miejsce: Sarbinowo, siedziba MLGR, ul. Nadmorska 27
Godzina rozpoczęcia zebrania: I termin: godz. 16:00, (II termin: 16:30).