Informacja turystyczna na terenie Gminy Mielno prowadzona przez Lokalną Organizację Turystyczną w Mielnie

Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie w latach 2024 -2025 prowadzić będzie punkty informacji turystycznej na terenie Gminy Mielno w ramach zadania pn. Prowadzenie punktów informacji turystycznej na terenie Gminy Mielno” jako zadanie powierzone przez Gminę, finansowane ze środków Gminy Mielno.

Zadanie obejmuje prowadzenie całorocznego punktu informacji turystycznej w Mielnie przy ul. Chrobrego 3B oraz dwóch punktów sezonowych, w Mielnie w nowo powstałym budynku Centrum Przesiadkowego przy ul. Lechitów oraz w Bibliotece w Sarbinowie.

Działania projektu to także administrowanie strony internetowej www.cit.mielno.pl wraz ze sklepem internetowym, koordynacja inicjatyw promocyjnych –  reklamy prasowe, promocja w mediach branżowych, prowadzenie mediów społecznościowych, udział w imprezach wystawienniczych i tragach turystycznych oraz działalność wydawnicza, gadżety promocyjne.

 

 

 

Informacja turystyczna w Mielnie funkcjonuje w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej od 2017 roku, od 2019 roku jako zadanie powierzone i finansowane przez Gminę Mielno. Punkt Informacji Turystycznej w Mielnie posiada certyfikat 3* w ramach Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.

Zadanie finansowane ze środków Gminy Mielno.