Ścieżka edukacyjna „Nad Jamnem”

W ramach projektu: Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty poddane zostało rekultywacji dawne wysypisko odpadów, mieszczące się na końcu ul. Ogrodowej w Mielnie. Na składowisku odpadów, którego powstanie datuje się na okres po II Wojnie Światowej, do jego zamknięcia, zdeponowano ponad 100 000 metrów sześciennych odpadów komunalnych, w tym również zhigienizowanych osadów ściekowych. Przez długie lata nikt nie podejrzewał, że to miejsce – oddalone na wschód od centrum Mielna o jakieś 1,4 km, usytuowane około 300 m od brzegu jeziora Jamno, mogłoby zyskać miano atrakcji turystycznej. Przeprowadzone prace rekultywacyjne nadały odpowiednie ukształtowanie terenu, utworzyły trwałą warstwę roślinną, dzięki czemu byłe składowisko nabrało charakteru terenu zielonego. Odzyskane w ten sposób miejsce stało się bardzo atrakcyjne dzięki roli: edukacyjnej – stanęły tam liczne tablice informacyjne zawierające ciekawe informacje dotyczące składowania i rozkładania się odpadów o różnym charakterze; przyrodniczej – na terenie od strony zachodniej mieści się niewielki las, w którym rosną pomniki przyrody; i wreszcie krajobrazowej – rozpościera się stamtąd wspaniała panorama części jeziora Jamno.