Opaska nad jeziorem Jamno

Opaska nad Jamnem powstała w celu przeciwdziałania zalewaniu terenów okalających zbiornik wodny. Przy okazji powstała bardzo atrakcyjna ścieżka pieszo-rowerowa, umożliwiającą kontakt z walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi Jamna, którego brzeg fragmentami pozostaje wciąż nienaruszony. Opaska nad brzegiem jeziora w Mielnie ciągnie się na długości 6 km, zaś w Łazach – 2 km. Jej atrakcyjność na mieleńskim fragmencie podnoszą liczne siłownie zewnętrzne umiejscowione na przyległych terenach zielonych.