Nordic Walking Park

W latach 2014-2015 w ramach inicjatywy „Nordic Walking Park Pomorza Środkowego” na terenie 19 gmin powstała sieć szlaków nordic walking o łącznej długości prawie 350 km. W gminie Mielno wytyczono trzy szlaki, różniące się długością i stopniem trudności. Najdłuższa pętla, wymagająca pewnego zaawansowania kondycyjnego, przebiega na dystansie 8,5 km wzdłuż pasa nadmorskiego od Mielna do Chłopów. Po drodze istnieje możliwość wcześniejszego powrotu kierując się skrótami łącznikowymi, tworzącymi jednocześnie trasy o średnim i najniższym poziomie trudności. Szlak przebiega m. in. w pobliżu obelisku wyznaczającego przebieg 16 południka geograficznego. Na zachód od Mielna znajduje się obszar z interesującymi zbiorowiskami leśnymi i wydmowymi, z efektownym starodrzewem bukowym. Rozpościerają się stąd rozległe widoki na plażę w Mielenku, szczególnie lubianą przez urlopowiczów nie przepadających za wakacyjnym tłokiem i miejskim zgiełkiem.