Zapytanie ofertowe /powtórne/- witacze symbolizujące ryby wraz z materiałami promocyjnymi

Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie po raz drugi zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie i montaż 3 witaczy symbolizujących ryby wraz z materiałami promocyjnymi w ramach projektu „Ryba na powitanie”.

Realizacja całości zamówienia powinna nastąpić w terminie do 20 .06.2019r.
Oferty należy składać do dnia 29.04.2019r.

Zapytanie ofertowe i załączniki :

Zapytanie ofertowe witacze w kształcie ryb wraz z tablicą informacyjną i ulotkami Zał._1_do zapytania_ofertowego_formularz ofertowy (1) Zał._2_Oświadczenie_dot._podstaw_wyłączenia Zał._3_Oświadczenie_dot._warunków_udziału Zał._4_Wykaz zrealizowanych prac