Wideokonferencja dotycząca organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, informuje, że w dniach 16 i 17 czerwca br. przeprowadzona zostanie wideokonferencja dotycząca organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w trakcie stanu epidemii wirusem SARS-CoV2 skierowana do podmiotów / organizatorów wypoczynku, właścicieli hoteli i obiektów hotelarskich w obrębie powiatu koszalińskiego.

Uczestnictwo w spotkaniu wraz z podaniem liczby osób należy zgłosić na e-mail : psse.koszalin@ pis.gov.pl  do dnia 7 czerwca br. Na podany adres mailowy do dnia 7 czerwca br. należy także przesyłać pytania związane z tematyką organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Liczba osób uczestnicząca w wideokonferencji jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie poinformuje odrębnym pismem o terminie planowanej wideokonferencji wraz z linkiem do zalogowania się do spotkania.