Szlakiem Mierzei Jamneńskiej

  • Nurt Jamieński – kanał (przetoka wodna) o długości 0,7 km, przecinający Mierzeję Jamneńską, łączący jezioro Jamno z Bałtykiem. W czasie sztormów występowało tu zjawisko naprzemiennego dopływu wód morskich do jeziora (rocznie do 25 mln m3) oraz nanoszenia piasku do kanału, co blokowało przepływ wody w kierunku morza. Aby przeciwdziałać niszczeniu rzadko spotykanego ekosystemu mierzei i samego kanału, w 2013 r. zbudowano wrota sztormowe, zamykające się automatycznie podczas sztormów i ograniczające dopływ wody do jeziora. W 2015 r. postawiono w morzu falochron osłonowy, betonowo-stalową konstrukcję o długości 200 m i wysokości 5 m, której zadaniem jest ochrona kanału przed silnym falowaniem podczas sztormów. Nad kanałem znajduje się most łączący Unieście z Łazami.
  • „Opaska” nad jeziorem Jamno (fragment mieleński) – powstała w celu przeciwdziałania zalewaniu terenów okalających zbiornik wodny, przy okazji stając się atrakcyjną ścieżką pieszo-rowerową, umożliwiającą kontakt z walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi Jamna, którego brzeg fragmentami pozostaje wciąż nienaruszony. Opaska w Mielnie ciągnie się na długości 6 km, zaś w Łazach – 2 km. Jej atrakcyjność na mieleńskim fragmencie podnoszą liczne siłownie zewnętrzne umiejscowione na przyległych terenach zielonych.