Stacja postoju dla rowerzystów i pieszych w Mielnie

Kolejne inwestycje na szlaku rowerowym Velo Baltica na terenie Gminy Mielno.
Dnia 20.12.2021 Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie podpisała umowę o dofinansowanie zadania związanego z wymianą urządzeń miejsca postojowego dla rowerzystów i pieszych w Mielnie przy ul. 1 Maja.
Realizacja inwestycji rozpocznie się w marcu 2022 roku.
Umowę podpisali : Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej w Mielnie Bogusław Adamów oraz Wiceprezes LOT w Mielnie Dominik Gronet. W spotkaniu uczestniczyła Burmistrz Mielna Olga Roszak – Pezała.
Inwestycja objęta wsparciem PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.