Stacja postoju dla rowerzystów i pieszych w Mielnie już otwarta.

Stacja postoju dla rowerzystów i przystanek dla pieszych na szlaku rowerowym Velo Baltica w Mielnie już otwarta
Projekt Lokalnej Organizacji Turystycznej w Mielnie zrealizowano ze środków unijnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Jest to część infrastruktury związanej z rozwojem i promocją międzynarodowego szlaku rowerowego Velo Baltica , który przebiega przez gminę Mielno.
Stacja wyposażona jest w
☑️metalową wiatę ze stołami i ławkami
☑️tablicę z mapą szlaku rowerowego
☑️stojak na rowery
☑️kosz do segregacji śmieci
☑️lampę parkową solarno – wiatrową
☑️mini punkt napraw dla rowerów.
Urządzenia stacji postoju posiadają plansze edukacyjne związane z ekologią oraz fauną i florą leśną.