Rybne witacze zapraszają

„Ryba na powitanie” to projekt zrealizowany przez „Ekowspólnotę” Lokalną Organizację Turystyczną, w ramach funduszy pozyskanych z Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.  Celem jest promocja Gminy Mielno jako obszaru o wysokich tradycjach rybackich wraz z upowszechnianiem rybackiego dziedzictwa kulturalnego. Ryba to nasz naturalny element krajobrazu. Witacze pomalowane zostały przez koszalińskiego streetartowca Tomasza „Cukina” Żuka, przedstawiają trzy popularne ryby bałtyckie – dorsza , łososia i flądrę. Grafiki oddają charakter i nawiązują do specyfiki miejscowości, w których są zlokalizowane. Chłopy – kutry i molo w dzień i w nocy, Mielno – plaża dla każdego, Sarbinowo – promenada. Tablice informacyjne zamontowane do każdego witacza zawierają opisy chronionych ryb Morza Bałtyckiego.  Jednym słowem : promocja i edukacja.