Rodzinny Festyn NGO

Stowarzyszenie Ekowspólnota LOT podjęło się w 2017 r. realizacji projektu pt. Program kompleksowego wsparcia organizacji pozarządowych w gminie Mielno współfinansowanego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków Gminy Mielno.

Jednym z działań w ramach projektu był Rodzinny Festyn NGO, który odbył się 26 maja br. na placu rekreacyjnym przy ul. Żeromskiego w Mielnie.

Działające na terenie gminy Mielno NGO zostały zachęcone, z jednej strony – do prezentacji swojej oferty, w celu zaznaczenia się w środowisku lokalnej społeczności, z drugiej – do integracji między organizacjami, dla lepszej i skuteczniejszej współpracy w przyszłości. Zadania te wykonane zostały w przychylnych okolicznościach: przy muzyce i poczęstunku, grach i zabawach, w międzypokoleniowym towarzystwie. Zabawa była przednia, jakie przyniesie rezultaty? Dowiemy się z czasem.

Rodzinny festyn NGO - galeria zdjęć
Rodzinny festyn NGO - galeria zdjęć
« 1 z 3 »