Regionalny Portal Rezerwacyjny – sprzedawaj usługi turystyczne online.

Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie we współpracy z Gminą Mielno prowadzi działania wspierające lokalną branżę turystyczną.

Jednym z ważnych przedsięwzięć jest koordynacja, przygotowanie i nadzór w zakresie Regionalnego Portalu Rezerwacyjnego  mielno.travel. Platforma Mielno.travel zostanie uruchomiona 1 kwietnia 2021r.

Turysta poprzez portal ma możliwość rezerwacji w jednym miejscu całej oferty turystycznej regionu: noclegów, atrakcji, wycieczek, zakupu voucherów, skorzystania ze zniżek.

Rejestracja przedsiębiorców /kwaterodawcy, punkty gastronomiczne, atrakcje turystyczne/ odbywa się poprzez stronę :

https://rejestracja.mielno.travel/

Przystąpienie do portalu jest bezpłatne, ponoszą Państwo tylko koszty obsługi rezerwacji w wysokości 5%. Państwo decydujecie o formie wpłat : 100% lub zaliczka i dopłata na miejscu.

Za kwestie technicznie, oprogramowanie, wsparcie przy rejestracji oraz tworzeniu i publikacji Państwa ofert odpowiedzialny jest nasz partner tj.

                                                                                                                 

Liczba firm jest ograniczona, pierwszeństwo mają członkowie LOT-u.