Realizacja operacji pn. „Ryby – świat wokół nas. Cykl warsztatów edukacyjnych”

Lokalna Organizacja Turystyczna realizuje operację pn.  „Ryby – świat wokół nas. Cykl warsztatów edukacyjnych”, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętego Priorytetem Nr 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze z wyłączeniem projektów grantowych.

Celem operacji jest wsparcie aktywności mieszkańców obszaru LSR.

Główne elementy zadania to wydanie mapy w skali 1 : 80 000, w wersji polsko – niemieckiej „Wędkarstwo na obszarze Mieleńskiej Lokalnej Grupy Działania” oraz cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci w 16 placówkach oświatowych na terenie gmin Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.   Zakończenie operacji planowane jest na czerwiec 2022 r.