Porozumienie z Zachodniopomorską Wojewódzką Komendą OHP

12 lutego 2021 r. w Rejonowym Ośrodku Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Nosowie odbyło się spotkanie poświęcone nawiązaniu współpracy pomiędzy Zachodniopomorską Wojewódzką Komendą OHP a partnerami samorządowymi i gospodarczymi z gmin Mielno oraz Biesiekierz.

W spotkaniu, które prowadził Zastępca Wojewódzkiego Komendanta ZWK OHP Marcin Sychowski wzięli udział m.in.: Tomasz Czubara – Wojewódzki Komendant ZWK OHP, Katarzyna Siedlecka -Zastępca Wojewódzkiego Komendanta, Andrzej Leśniewicz – Wójt Gminy Biesiekierz, Dominik Gronet – Zastępca Burmistrza Mielna, Grzegorz Kubiak – Sekretarz Gminy Mielno oraz Bogusław Adamów – Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej – EKOWSPÓLNOTA, skupiającej podmioty branży turystycznej Gminy Mielno.

Kierownictwo ZWK OHP oraz pracownicy koszalińskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przedstawili możliwości związane z zatrudnianiem pracowników młodocianych w ramach przygotowania zawodowego oraz zatrudniania absolwentów OHP do prac w sezonie letnim.