Pakiet „turystycznych” informacji związanych z COVID-19

Przedstawiamy pakiet informacji związanych z działaniami wspierającymi sektor turystyki :

  • wsparcie w ramach tarczy
  • schemat wsparcia dla NGO i MMŚP
  • etapy odmrażania gospodarki

Ulotka_wsparcie_MMŚP_i_NGO

Informacja o możliwościach wsparcia:

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

https://www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-antykryzysowa

Zwolnienie ze składek ZUS

https://www.gov.pl/web/gov/zwolnienie-ze-skladek-ZUS-na-3-miesiace

NISKOOPROCENTOWANA POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow-ze-srodkow-funduszu-pracy

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

https://www.gov.pl/web/gov/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza

DOFINANSOWANIA NA PROWADZENIE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-na-prowadzenie-swojej-dzialalnosci

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA W OKRESIE PRZESTOJU EKONOMICZNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/jak-wypelnic-wniosek-o-dofinansowanie-do-wynagrodzenia-w-okresie-przestoju-ekonomicznego-wyjasniamy-krok-po-kroku

Dofinansowanie z Funduszu Pracy na pokrycie części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-dla-swoich-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne

Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Pożyczka Płynnościowa – nawet do 250.000,00 zł na okres 5 lat na finansowanie bieżących potrzeb w zakresie kapitału obrotowego, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą:

https://www.zarr.com.pl/pozyczka-plynnosciowa/

PUP SZCZECIN:

– NABÓR NA DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SAMOZATRUDNIONYCH UWAGA NABÓR DO DNIA 29.04.2020 R.

https://szczecin.praca.gov.pl/-/12117835-nabor-na-dofinansowanie-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-przedsiebiorcow-samozatrudnionych-art-15zzc

– NABÓR NA DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW UWAGA NABÓR DO DNIA 29.04.2020 R.

HTTPS://SZCZECIN.PRACA.GOV.PL/-/12117657-NABOR-NA-DOFINANSOWANIE-CZESCI-KOSZTOW-WYNAGRODZEN-PRACOWNIKOW-DLA-MIKROPRZEDSIEBIORCOW-MALYCH-I-SREDNICH-PRZEDSIEBIORCOW-ART-15ZZB

– TARCZA ANTYKRYZYSOWA COVID-19

https://szczecin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych w ramach działań antykryzysowych z Funduszy Europejskich (EFS)

Pomoc jest kierowana do organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Chodzi o te organizacje, którym spadły przychody z działalności statutowej w wyniku epidemii COVID-19.

Można otrzymać dofinansowanie nawet do wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

Szczegóły w załączonym pliku:

Tarcza_dla_NGO

PUP SZCZECIN:

– NABÓR NA DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH UWAGA NABÓR DO DNIA 30.04.2020 R.

https://szczecin.praca.gov.pl/-/12118215-nabor-na-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-organizacji-pozarzadowych-art-15zze

POTRZEBNY PLAN MARSHALLA DLA TURYSTYKI

Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego w wystąpieniu przed parlamentarną komisją do spraw transportu i turystyki przedstawił potrzeby europejskiej branży turystycznej.

Więcej na portalu turystyka.rp.pl
https://turystyka.rp.pl/trendy/26354-thierry-breton-potrzebny-jest-plan-marshalla-dla-turystyki