Niegoszcz

Sołectwo Niegoszcz to ostoja ciszy, spokoju i pięknych krajobrazów. Obejmuje swoim zasięgiem miejscowości położone na południowym krańcu gminy Mielno: Komorniki, Niegoszcz i Radzichowo.

Przez lata postrzegane było jako wyłącznie rolnicze. Na niewielkim obszarze funkcjonuje prawie 30 gospodarstw rolnych, z których co najmniej 10 zajmuje się produkcją rolną – mięsa i mleka, pozostałe skierowane są na uprawę zbóż i rzepaku.

Rozległe tereny rolne i rozproszona zabudowa, a jednocześnie niewielka odległość od morza, w ostatnich latach sprzyjają powstawaniu gospodarstw agroturystycznych z coraz bogatszą oferta wypoczynku dla letników. I chociaż nazwa sołectwa mogłaby sugerować niegościnność jego mieszkańców („nie gość”), to nic bardziej mylnego! Co roku liczba turystów odwiedzających ten zakątek gminy Mielno rośnie.

Na atrakcyjność oferty wpływ mają także walory przyrodnicze. Dla fascynatów natury szczególną gratkę stanowić mogą występujące w okolicach sołectwa rzadkie gatunki roślin, jak krwawnik kichawiec, siedliska pustułki, bociana białego, żaby wodnej czy objętego ochroną biegacza fioletowego.

W 2010 r. na terenie miejscowości Niegoszcz została wybudowana świetlica wiejska, wyposażona w komputery i dostęp do Internetu. Stała się ona miejscem spotkań, dzięki któremu małymi krokami wzrasta poziom integracji mieszkańców sołectwa.