Mielno

12 km na północ od Koszalina, nad Morzem Bałtyckim i zachodnim brzegiem jeziora Jamno – położone jest miasto Mielno – administracyjne centrum gminy.

O Mielnie napisano już wiele. Znane w Polsce jako kurort turystyczny, a w sąsiedztwie jako prężnie rozwijająca się miejscowość, daleka w swoim charakterze od wsi – z dniem 1 stycznia 2017 r. uzyskała prawa miejskie.

Mielno zaczęło pełnić rolę małego kąpieliska morskiego już pod koniec lat dwudziestych XIX w. i te początki turystyki na tym obszarze były bardzo skromne. Goście przybywali wówczas do Mielna wozami drabiniastymi lub po prostu pieszo, a oferta noclegowa ograniczała się do klepiska w rybackiej chacie, gdzie zdecydowanie brakowało wygód. Jakże daleki to stan od dzisiejszego, kiedy to Mielno i jego okolice postrzegane są jako najbardziej atrakcyjna pod względem turystycznym część polskiego wybrzeża!

Gęste zaludnienie, korzystna struktura wiekowa ludności, wysoka aktywność zawodowa kobiet oraz znikomy udział ludności utrzymującej się z działalności rolniczej na rzecz szeroko rozumianej działalności usługowej – odróżniają Mielno od pozostałych sołectw gminy.

Wśród wielu atrakcji dobrze znanych miłośnikom Mielna, warto wymienić miejsca dotąd mało doceniane. Jednym z nich jest ścieżka edukacyjna z punktem widokowym na jezioro Jamno, która powstała na nieczynnym od 1997 r. składowisku odpadów. Do niedawna jeszcze nikt nie podejrzewał, że takie miejsce może zyskać miano atrakcji turystycznej w sensie edukacyjnym, przyrodniczym i krajobrazowym. Podobnie ma się sprawac z wczesnośredniowiecznym grodziskiem słowiańskim – przez lata zaśmiecony teren na skraju mieleńskiego lasu – dziś atrakcja turystyczna na uczęszczanym szlaku pieszo rowerowym, która łączy w sobie walory krajobrazowe z edukacyjnymi.

Jednym z najstarszych stowarzyszeń działających na terenie Mielna jest Forum Samorządowe „Nasza Gmina”, które to – z troski o kontynuację tradycji w kulturze lokalnego społeczeństwa – prowadzi zespół artystyczny „Ławica”. Wśród ciekawych projektów zrealizowanych wspólnie z pozostałymi zespołami śpiewaczymi z terenu gminy jest wydanie płyty „Mielno na ludowo”.