MAPA ROWEROWA „VELO BALTICA NA POMORZU ŚRODKOWYM”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. MAPA ROWEROWA „VELO BALTICA NA POMORZU ŚRODKOWYM”, mająca na celu promocję zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji : 11.500 zł., w tym ze środków EFRROW: 8.970 zł.
Przewidywane wyniki operacji : opracowanie i dystrybucja mapy rowerowej w ilości 2000 egz.