Łazy

Otoczone wodą (położone nad Bałtykiem i między jeziorami Jamno i Bukowo) Łazy mieszczą się na wschodnim krańcu gminy Mielno, 6 km od Unieścia.

W średniowieczu Łazy pełniły znaczącą rolę gospodarczą. Decydowała o tym bliskość kanału łączącego jezioro z morzem, jednak po wielkim sztormie na Bałtyku w 1690 r. wieś podupadła – Morze przerwało wydmy i zasypało piaskiem kanał. Przez długie lata Łazy były niewielką wioską rybacką. Miejscowością turystyczną stały się dopiero długo po II Wojnie Światowej.

W granicach sołectwa rozciąga się rozległy teren bagienno–leśny. Znaczna jego część stanowi rezerwat przyrody „Łazy”, którego celem jest zachowanie unikatowej na Pomorzu roślinności lasów bagiennych, torfowisk i fauny (np. woskownicy europejskiej). Ponadto teren ten został objęty obszarem chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski, a niezabudowany teren sołectwa wchodzi w skład obszaru Natura 2000 „Jezioro Bukowo”. Jednym słowem – Łazy dla przyrodników, to smakowity kąsek!

Mieszkańcy i przedsiębiorcy z sołectwa zrzeszają się w Stowarzyszeniu „Kocham Polski Bałtyk” – obok inicjatyw o charakterze społecznym, Stowarzyszenie działa również na rzecz promocji Łaz, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie.

Sezon turystyczny w Łazach rozpoczyna się od Nadmorskiego Zlotu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych, który jako kilkudniowa, czerwcowa impreza, przyciąga do miejscowości uczestników z całej Polski.