Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż witaczy w kształcie ryb wraz z materiałami promocyjnymi

Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie i montaż 3 witaczy symbolizujących ryby wraz z materiałami promocyjnymi w ramach projektu „Ryba na powitanie”.

Realizacja całości zamówienia powinna nastąpić w terminie do 06.06.2019r.
Oferty należy składać do dnia 10.04.2019.

Zapytanie ofertowe i załączniki :

Zapytanie ofertowe_ witacze_wykonanie i montaż_ulotki Zał._3_Oświadczenie_dot._warunków_udziału Zał._4_Wykaz zrealizowanych prac Zał._2_Oświadczenie_dot._podstaw_wyłączenia Zał._1_do zapytania_ofertowego_formularz ofertowy (1)