Kieszonkowy folder turystyczny Pomorza Środkowego

Region Pomorza Środkowego to różnorodność miejsc pod względem historycznym, przyrodniczym i rekreacyjnym. Poznaj walory turystyczne i historię regionu  – bądź odkrywcą Pomorza Środkowego.

Sprawdź i przygotuj trasę wycieczki z kieszonkowym folderem turystycznym Pomorza Środkowego w formie mapki rysunkowej.

PomorzeŚrodkowe atrakcje_mapa rysunkowa

PomorzeŚrodkowe atrakcje_mapa rysunkowa_DE

Mapka wydana została przez “Ekowspólnotę” Lokalną Organizację Turystyczną w Mielnie ze środków pozyskanych od Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania, w ramach zadania pn. “KIESZONKOWY FOLDER TURYSTYCZNY POMORZA ŚRODKOWEGO”, mającego na celu promocję zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023r., i współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.