Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna realizuje operację pn. „Rybactwo jako turystyczny potencjał gminy Mielno”

Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna realizuje operację pn.  „Rybactwo jako turystyczny potencjał gminy Mielno”, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętego Priorytetem Nr 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze z wyłączeniem projektów grantowych.

Główne elementy zadania to opracowanie i wdrożenie trzech questów związanych z rybactwem na terenie gminy Mielno, wydanie mini przewodnika pn.”Ryba za przewodnika” oraz udział w targach turystycznych w Szczecinie i w Chorzowie. Zakończenie operacji planowane jest na 17 września 2020 r.