Członkowie

Członkowie, przypominamy o opłacaniu składki rocznej w wysokości 60 złotych.

Bank PBS Świdwin 21 8581 1014 2005 2000 0110 0004

Deklaracja członkowska i Statut

Deklaracja członkowska

Statut

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE o Walnym Zebraniu Członków

Zarząd Stowarzyszenia Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna zawiadamia, że dnia 30 kwietnia 2019r. /wtorek/  o godz. 16.00  w siedzibie MLGR w Sarbinowie ul. Nadmorska 27 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ekowspólnota.  W przypadku braku quorum drugi termin wyznacza się na godzinę 16:30.

Dokumenty będące przedmiotem obrad do pobrania ze strony www.mielnolot.pl  od dnia 26 kwietnia br.

Program WZC_30.04.2019

Bilans_rachunek zysków i strat za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe_informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za_ 2018r.

Program działania Stowarzyszenia Ekowspólnota LOT_2019

Plan budżetu_Stowarzyszenia Ekowspólnota LOT _2019

Deklaracja Czlonkowska Ekowspólnota LOT

Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia

Regulamin_Zarządu_Stowarzyszenia Ekowspólnota_projekt