Członkowie

Wysokość składki rocznej, obowiązującej od 2023 roku :

Składki członkowskie LOT w Mielnie

Bank PBS Świdwin 21 8581 1014 2005 2000 0110 0004

Deklaracja członkowska

Deklaracja_członkowska LOT w Mielnie

Statut

LOT w Mielnie _statut_tekst jednolity


ZAWIADOMIENIE o Walnym Zebraniu Członków LOT w Mielnie dnia 19 czerwca 2024 roku.

Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej w Mielnie zawiadamia, że dnia 19 czerwca 2024 /środa/ o godz. 16.30 w Centrum Promocji Rybactwa w Mielnie przy ul. Lechitów 17 odbędzie się Walne Zebranie  Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej w Mielnie. W przypadku braku quorum drugi termin wyznacza się na godz. 16.45.

Zawiadomienie i planowany porządek obrad poniżej :

Zawiadomienie i program WZC_19.06.2024

Sprawozdanie finansowe LOT w Mielnie za 2023 ROK

Sprawozdanie z działalności LOT w Mielnie za 2023

Plan działania LOT w Mielnie na 2024 rok


ZAWIADOMIENIE o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Członków LOT w Mielnie dnia 29 maja 2023 roku.

Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej w Mielnie zawiadamia, że dnia 29 maja 2023 /poniedziałek/ o godz. 16.00 w Centrum Promocji Rybactwa w Mielnie przy ul. Lechitów 17 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej w Mielnie. W przypadku braku quorum drugi termin wyznacza się na godz. 16.15.

Zawiadomienie i planowany porządek obrad poniżej :

Zawiadomienie i program WZC_29.05.23

Sprawozdanie z działalności LOT w Mielnie za 2022

Sprawozdanie finansowe LOT w Mielnie za 2022 ROK

Plan działania LOT w Mielnie na 2023 rok


ZAWIADOMIENIE o Walnym Zebraniu Członków dnia 26 września 2022 roku.

Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej w Mielnie zawiadamia, że dnia 26 września /poniedziałek/ o godz. 16.00 w Centrum Promocji Rybactwa w Mielnie przy ul. Lechitów 17 odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej w Mielnie. W przypadku braku quorum drugi termin wyznacza się na godz. 16.15.

Zawiadomienie i planowany porządek obrad poniżej :

Zawiadomienie i program WZC_26.09.22

Materiały sprawozdawcze będące przedmiotem obrad :

BILANS_LOT w Mielnie_ 2021

Rachunek Zysków i Strat_LOT w Mielnie_ 2021

SF2021_Informacja_Dodatkowa _LOT w Mielnie 2021

Sprawozdanie z działalności LOT w Mielnie w 2021 roku


ZAWIADOMIENIE o Walnym Zebraniu Członków dnia 24 czerwca 2020 roku.

Zarząd „Ekowspólnoty” LOT w Mielnie zawiadamia, że dnia 24 czerwca /środa/ o godz. 16.00 w siedzibie MLGR w Sarbinowie przy ul. Nadmorskiej 27 odbędzie się Walne Zebranie Członków „Ekowspólnoty” Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Zawiadomienie i planowany porządek obrad poniżej.
Zawiadomienie o WZC Ekowspólnoty LOT w Mielnie_program WZC_24_06_2020

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 22 czerwca na adres mail : biuro@mielnolot.pl  lub telefonicznie  94 316 60 48

Materiały będące przedmiotem obrad dostępne będą na stronie http://www.mielnolot.pl/czlonkowie/  od dnia 20 czerwca br. /sobota/.

Bilans_2019_Ekowspólnota LOT w Mielnie

Rachunek zysków i strat_2019_Ekowspólnota LOT w Mielnie

Sprawozdanie Finansowe_2019_Informacja_Dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2019

Plan działania Ekowspólnoty LOT w Mielnie na 2020 r.

Plan budżetu_Ekowspólnota LOT _2020


ZAWIADOMIENIE o Walnym Zebraniu Członków

Zarząd Stowarzyszenia Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna zawiadamia, że dnia 30 kwietnia 2019r. /wtorek/  o godz. 16.00  w siedzibie MLGR w Sarbinowie ul. Nadmorska 27 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ekowspólnota.  W przypadku braku quorum drugi termin wyznacza się na godzinę 16:30.