Członkowie

Członkowie, przypominamy o opłacaniu składki rocznej w wysokości 60 złotych.

Bank PBS Świdwin 21 8581 1014 2005 2000 0110 0004

Deklaracja członkowska

Deklaracja_członkowska LOT w Mielnie

Statut

LOT w Mielnie _statut_tekst jednolity

 

 

ZAWIADOMIENIE o Walnym Zebraniu Członków

Zarząd „Ekowspólnoty” LOT w Mielnie zawiadamia, że dnia 24 czerwca /środa/ o godz. 16.00 w siedzibie MLGR w Sarbinowie przy ul. Nadmorskiej 27 odbędzie się Walne Zebranie Członków „Ekowspólnoty” Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Zawiadomienie i planowany porządek obrad poniżej.
Zawiadomienie o WZC Ekowspólnoty LOT w Mielnie_program WZC_24_06_2020

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 22 czerwca na adres mail : biuro@mielnolot.pl  lub telefonicznie  94 316 60 48

Materiały będące przedmiotem obrad dostępne będą na stronie http://www.mielnolot.pl/czlonkowie/  od dnia 20 czerwca br. /sobota/.

Bilans_2019_Ekowspólnota LOT w Mielnie

Rachunek zysków i strat_2019_Ekowspólnota LOT w Mielnie

Sprawozdanie Finansowe_2019_Informacja_Dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2019

Plan działania Ekowspólnoty LOT w Mielnie na 2020 r.

Plan budżetu_Ekowspólnota LOT _2020

ZAWIADOMIENIE o Walnym Zebraniu Członków

Zarząd Stowarzyszenia Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna zawiadamia, że dnia 30 kwietnia 2019r. /wtorek/  o godz. 16.00  w siedzibie MLGR w Sarbinowie ul. Nadmorska 27 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ekowspólnota.  W przypadku braku quorum drugi termin wyznacza się na godzinę 16:30.