Chłopy

Miejscowość Chłopy – stanowiąca jednocześnie sołectwo, położona jest 6 km na zachód od Mielna. Oddzielona nadmorskim lasem od sąsiednich wsi, posiada na tyle istotne walory turystyczne, że w sezonie letnim żyje swoim życiem małego kurortu – w pełnym tego słowa znaczeniu.

Wieś o intrygującej nazwie – do 1945 r. Bauerhufen (Chłopskie Włóki), od 1948 r. Chłopy, swoją historią sięga co najmniej XVI w. Kultywowanie tradycji rybackich ma tutaj miejsce do dzisiaj. W 1945 r. utworzono w Chłopach przystań morską dla rybaków z delbą wyciągową dla kutrów, z wydzieloną plażą do ich bazowania oraz akwarium do 100 m od linii brzegowej. W 2015 r. zakończyła się potężna inwestycja przebudowy przystani, dzięki której miejscowość zyskała dwupoziomowe molo, z pokładem spacerowym na górze oraz dwoma dolnymi pokładami przystani dla motorówek.

Na terenie sołectwa działa Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy „16 Południk w Chłopach”, zrzeszające wśród swych członków mieszkańców miejscowości. Działania Stowarzyszenia skupiają się m.in. na prowadzeniu cyklicznych wydarzeń integracyjnych przez cały rok, ze szczególnym uwzględnieniem sezonu letniego. „Rybackie Lato z 16 Południkiem”, „Dzień Latawca” czy „Dzień Ryby” to projekty podnoszące rangę miejscowości letniskowej.

Jednym z materialnych efektów działalności Stowarzyszenia jest obelisk w miejscu, w którym przez miejscowość przebiega 16 południk geograficzny. Postawiony w 2007 r. stoi i przyciąga do Chłopów odwiedzających, podobnie jak samo Stowarzyszenie „16 Południk”, które też przyciąga, ale zamiast stać w miejscu, prężnie się rozwija.