Bunkry

Ponad 500 m na zachód od ul. 1 Maja, przy leśnej drodze prowadzącej do Mielenka, w latach 1940-41 zbudowano dwa betonowe bunkry, oddalone od siebie wzdłuż drogi jakieś 200 m. Nie jest ustalone ich przeznaczenie – być może stanowiły stanowiska obserwacyjne jednostki wojskowej w Unieściu.