Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców – Nowe Technologie IT w Turystyce

Informujemy o możliwości udziału w bezpłatnym szkoleniu „Kompetencje dla branży turystycznej”,

Szkolenie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski, z sektora Turystycznego (PKD N.79; I.55; I.56). Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji pracowników w zakresie rekomendowanym przez Radę ds. Kompetencji w sektorze Turystyki.

Wykorzystanie w praktyce nabytych kompetencji sprzyjać będzie zwiększeniu zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw do zmieniających się warunków funkcjonowania branży turystycznej, wpłynie także na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw.

W oparciu o formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://zawodowe.info.pl/2021/09/27/nowe-technologie/, istnieje możliwość wypełnienia załączników przez pracowników 3,4,11 natomiast przedsiębiorstwo: 1,2,5,6,7.

Szkolenie dla przedsiębiorstwa i uczestników jest całkowicie bezpłatne. Termin szkolenia zostanie wcześniej uzgodniony z Przedsiębiorcą.

W razie jakichkolwiek zapytań, polecamy kontakt z firmą Humaneo w Nowym Sączu, p. Tomasz Nowak  www.humaneo.pl, biuro@humaneo.pl